WWW.VU-CAD.COM

DOWNLOADS

DWF-reader

Benodigd voor het bekijken van de DWF-files.

Adobe reader

Meest gebruikte PDF-reader die ook benodigd kan zijn voor het bekijken van onderdelen binnen mijn portfolio

Omrekenprogamma

Handig programma wat allerlei eenheden kan omrekenen.

3D-tekst

Add-in voor Inventor om 3D-teksten te kunnen genereren zoals in de CD's bij portfolio gebruikt is.

Stegosaurus

STEP-file en DXF van de Stegosaurus, benodigd om het model te maken.